Alt-i-en Nettsidebygger
Alt-i-en Nettsidebygger

Betingelser & Vilkår

Velkommen til MooXweb. Disse vilkårene for bruk ("Vilkårene", "TOS" eller "Avtalen") er en kontrakt mellom Webco AS. ("MooXweb", "Vi", "Vår" eller "oss") og deg "Eller" Din ") og styrer din bruk av våre internettegenskaper og alle tjenestene vi tilbyr. Som sådan, les disse vilkårene nøye.

Din bruk av MooXweb-nettstedet eller Våre andre relaterte internettegenskaper, verktøylinjer, widgets, applikasjoner eller distribusjonskanaler som vi kan operere fra, og Din bruk av noen av våre tjenester (inkludert, uten begrensning, programvaren, programmer, kode, teknologi, tilbud, verktøy, plug-ins, komponenter, oppgraderinger, oppdateringer og alle relaterte applikasjoner, tilgjengelig nå eller i fremtiden, kollektivt våre "tjenester"), om slike tjenester er tilgjengelige via nettstedet eller via et annet punkt av tilgang til våre tjenester (hver, et "ikke-MooXweb-tilgangspunkt"), er underlagt og betinget av din samtykke til og overholdelse av disse vilkårene.


VED Å AKSEPTERE NETTSTEDET OG / ELLER BRUK AV TJENESTENE, GODTAR OG BEKREFTER DU (1) AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN, (2) AT DU FORSTÅR INNHOLDET, OG (3) AT DU ER ENIG I Å VÆRE BUNDET AV ALLE BETINGELSENE OG VILKÅR INNEHOLDT I DENNE AVTALEN, INKLUDERT ALLE ANSVARLIGE VILKÅR SOM VÅRE PERSONVERNREGLER.


Hvis du ikke godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen, må du ikke bruke eller opprette tilgang til nettstedet eller bruke noen av tjenestene. 


1.Opprettelse av konto


For å komme inn i systemet må du oppgi et navn, e-post og et passord og å godta vilkårene og betingelsene som er oppført nedenfor og våre Personvern. Du vil bli gitt en unik MooXweb-URL for hver av nettstedene du lager. Det er ditt ansvar  å opprettholde sikkerheten til din konto og passord. Hvis informasjonen du oppgir er usann, feilaktig eller i strid med våre betingelser, kan vi suspendere eller si opp kontoen din. E-posten som brukes til registrering av kontoen anses som eier av kontoen og har rett til å be om hjelp fra oss angående kontoen. Du er eneansvarlig for aktivitetene fra kontoen din, vedlikehold og konfidensialitet av legitimasjonene for å få tilgang til den aktuelle kontoen.


Du må straks varsle oss om du vet eller har grunn til å mistenke at kontoen din eller passordet har blitt stjålet, misbrukt eller på annen måte truet eller i tilfelle faktisk eller mistenkt uautorisert bruk av kontoen din.


2. Innholdet ditt


2.1. Du er ansvarlig for innhold som er på nettstedet ditt, for eksempel bilder, videoer, lydfiler, designelementer, logoer, skrifter, tekster og mer. Vi er ikke ansvarlige for noe av innholdet ditt. Vi er heller ikke ansvarlige for innhold som har gått tapt på grunn av bruk av MooXweb, det er din plikt å holde orden og sikkerhetskopiere innholdet jevnlig. Vi overvåker ikke hvilket innhold som er brukt på et nettsted, og vi skal ikke holdes ansvarlige for at noen bryter vilkårene, men vi har rett til å slette slik skadelig innhold eller til og med si opp kontoer hvis dette er tilfelle. 


2.2. Du eier all immateriell rettighet knyttet til din konto, for eksempel bilder, videoer, lydfiler, designelementer, logoer, skrifter, tekster og andre materialer og filer som er opprettet av deg og eksisterende på nettstedet ditt. Du gir herved MooXeweb de ikke-eksklusive, royaltyfrie, uforanderlige, utskiftbare rettighetene til innholdet på nettstedet ditt, slik at vi kan gi deg MooXweb's tjenester.


2.3. Vi kan velge å fremme/vise frem nettstedet ditt på nettstedet vårt for markedsføring eller salgsfremmende formål. Du gir oss en evigvarende, verdensomspennende, royaltyfri, ikke-eksklusiv rett og lisens til å bruke en hvilken som helst versjon av Nettstedene, eller deler av Nettstedene dine, inkludert uten begrensning navn, varemerker, servicemerker eller logoer på webområdene dine, for Begrenset formål med MooXweb markedsføring og salgsfremmende aktiviteter. For eksempel kan vi ha nettsiden din på vår tema-side, på kundeseksjonene på våre nettsteder eller på våre sosiale medier-kontoer. Du frafaller ethvert krav mot oss om moralske rettigheter, kunstneres rettigheter eller andre lignende rettigheter over hele verden som du måtte ha i eller til dine nettsteder eller navn, varemerker, servicemerker eller logoer på webområdene dine og enhver rett til inspeksjon eller godkjenning av enhver slik bruk. Du kan velge bort fra å være omtalt ved å kontakte oss på post@mooxweb.no. Denne seksjonen påvirker ikke eventuelle rettigheter du måtte ha i henhold til gjeldende lov om databeskyttelse.


3. Du forplikter deg til


3.1. Å verifiserer og garanterer at du er minst 16 år gammel. Personer under 16 år har ikke lov til å bruke våre tjenester.


3.2. Å holde din innloggingsinformasjon for MooXweb-kontoen trygg


3.3. Å gi oss oppdatert, nøyaktig og gyldig personlig informasjon til enhver tid.


3.4. At du eier rettighetene til innhold som er lastet opp av deg på nettstedet ditt, inkludert bilder, videoer, lydfiler, designelementer, logoer, skrifter, tekster og alt du har rett til å bruke.


3.5. At Innholdsmaterialene ikke brukes på ulovlig eller skadelig måte.


3.6. Å varsle oss umiddelbart hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av kontoen din.


3.7. At Innholdet ditt ikke er ulovlig, truende, fornærmende, trakasserende, pornografisk, vulgær eller uanstendig på noen måte, må ikke krenke noen persons juridiske rettigheter.


3.8. Å  ikke sende uønskede meldinger (SPAM) eller uetisk reklame av denne typen som anses som "spam" eller skadelig på noen måte.


3.9. Å ikke laste opp virus, ormer, trojanske hester eller annen skadelig kode, filer eller programmer som kan forstyrre, ødelegge eller begrense funksjoner og tjenester i MooXweb.


3.10. Å  ikke laste opp innhold som inneholder svindel.


3.11. Å ikke forsøke å hacke, ødelegge eller overstyre funksjonene og stabiliteten til MooXweb eller forsøke å utnytte systemet på noen måte.


3.12. Å ikke bruke systemet til å opprette nettsider og kampanjer med svindel med villedende innhold som kan skade eller svindel besøkende.


3.13. Å ikke bruke MooXweb til å distribuere, lagre eller på noen måte bruke systemet for pornografisk eller voksent innhold og tjenester.


 3.14. At du representerer og garanterer at din bruk av Tjenestene ikke er i strid med loven, inkludert uten begrensning gjeldende eksport- eller importkontroller og forskrifter og sanksjoner.


3.15. At du ikke på noen måte forsøker å skade omdømmet til MooXweb og deres partnere ved å forlate skadelige kommentarer, usanne og misvisende opplysninger om produktet eller noen form for forsettlig skade på MooXweb's omdømme.


3.16. At du erkjenner og aksepterer at Hvis du med rimelighet er funnet skyldig i brudd på noen av disse reglene og forpliktelsene, kan dette føre til umiddelbar oppsigelse av kontoen uten refusjon for de tjenestene som allerede er betalt for. Du kan få forbud mot å ha en konto i systemet.


4. Tredjeparts tjenester


Våre tjenester er integrert med ulike tredjeparter ("Tredjepartstjenester") for spesifikke formål som du kan samhandle med mens du bruker MooXweb. Eksempel på slike tjenester er Betalingsprosessoren som brukes til å samle inn betalingene for abonnementene dine. Disse Tredjepartstjenestene kan ha sine egne vilkår og retningslinjer, og bruken av dem vil bli underlagt disse vilkårene og retningslinjene. Vi kontrollerer ikke Tredjeparts tjenester, og vi er ikke ansvarlige for Tredjeparts tjenester eller for eventuelle transaksjoner du kan inngå med dem, eller for hva de gjør. Sikkerheten din når du bruker Tredjepartstjenester er ditt ansvar. Du samtykker også i at vi, når som helst og etter eget skjønn, og uten varsel kan suspendere, deaktivere tilgang til eller fjerne Tredjepartstjenester. Vi er ikke ansvarlige for slike suspensjoner, deaktivering eller fjerning, inkludert uten begrensning for tap av fortjeneste, inntekter, data, goodwill eller andre immaterielle tap som du kan oppleve som følge av dette (unntatt når det er forbudt i henhold til gjeldende lov)


5. Brukerinnhold


Nettstedene som er opprettet ved hjelp av MooXweb, kan inneholde brukerinnhold som bryter med bruken av plattformen ("3.Dine forpliktelser"). Vi bifaller eller støtter ikke slikt innhold. Vi er ikke utgiver av, og vi er ikke ansvarlige for, noe brukerinnhold lastet opp, lagt ut, publisert eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenestene av deg eller andre brukere. Du er ansvarlig for å ta forholdsregler for å beskytte deg selv, og datamaskinen eller nettverket ditt, fra brukerinnhold som er tilgjengelig via tjenestene. Eventuelt innhold som oppdages eller rapporteres til oss, vil bli fjernet som et brudd på den tillatte bruken av tjenestene.


6. Hva vi gir og våre rettigheter


MooXweb tilbyr et nettsted byggesystem, maler (temaer), nettside hosting fra tredjepartsfirma og domeneregistrering fra tredjepartsfirma. Bildene som brukes til opprettelsen av mockup-temaene, er utgitt under Creative Commons CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.no). MooXweb har ingen rettigheter til bilder som brukes til å lage temaene.

Vi har rett til å endre deler eller hele/alle tjenestene og funksjonalitetene til enhver tid, for å fjerne eller suspendere deler eller alle tjenestene og funksjonene, har vi rett til å suspendere og si opp tilgangen til kontoen din til deler eller alle tjenester og endre kvalifiserte kriterier for bruk av tjenestene.


HTTPS-sertifikater utstedes til et hvilket som helst domene som er riktig koblet til et nettsted på MooXweb. Du har ikke mulighet til å deaktivere HTTPS-sertifikatene, de tilordnes automatisk til nye domener som er koblet til MooXweb.


7. Prøveabonnement


MooXweb gir en 14 dagers prøveperiode til alle nyopprettede nettsteder, og du kan bruke tjenestene i henhold til avtalen for perioden de 14 dagene. Etter ferdigstillelse av disse 14 dagene blir nettsiden "ikke aktiv" (utløpt) til brukeren abonnerer på de betalte MooXweb-tjenestene. Prøvetid er tillatt for deg, Brukeren, for å kunne teste tjenesten før du går over til et betalt abonnement. MooXweb har rett til å avslutte eller avbryte prøveabonnementer til enhver tid av hvilke som helst grunn. Vi kan slette innholdet på prøveversjoner eller utgåtte nettsider uten varsel. Vi er på ingen måte ansvarlig for noe slettet innhold fra et nettsted som er bygd på MooXweb.


8. Serviceavgifter


  • 8.1. Servicegebyr gjelder ved underskrift for MooXweb's betalte tjenester som kan være månedlig eller årlig.
  • 8.2. Alle gebyrer er i NOK og er eksklusive alle skatter og du er ansvarlig for betaling av disse. MooXweb er ikke ansvarlig for eventuelle skatter eller avgifter knyttet til kommersielle produkter.
  • 8.3. Betalingen for gjeldende avgift er på forhånd av abonnementsperioden i henhold til avtalen.
  • 8.4. Du kan oppgradere eller nedgradere når som helst. Ved oppgradering vil du bli belastet forskjellen mellom de to abonnementsplanene for de ekstra tjenestene. Nedgraderingsbidrag gjelder bare for årlige abonnementer, opptil 14 dager etter at abonnementet er gjort. Det er ingen refusjoner for månedlige nedgraderinger. Ved nedgradering fra et årlig abonnement, vil et beregnet beløp bli refundert til deg i henhold til de faktiske serviceavgiftene for de to abonnementstjenestene. Nedgradering kan føre til tap av informasjon og tjenester på grunn av forskjellen mellom planene.
  • 8.5. Refusjoner er kun tillatt for årlige abonnementer og opptil 14 dager etter at abonnementet er gjort. Hvis slik tilbakebetaling er utstedt av Brukeren, vil han bli refundert hele beløpet han har betalt. Tilbakebetalingsbeløpet kan være gjenstand for overføringsskatt som koster brukeren, og overføres til kortet som ble brukt til å betale opprinnelig abonnementskostnad. Refusjoner gjelder IKKE for "Combo-tilbud" eller "Eksklusive tilbud" (Egendefinert design og utvikling).
  • 8.6. Hvis et egendefinert domene kjøpes med et årlig abonnement, og kunden kansellerer sine tjenester innen den 14 dagers lange refusjonsperiode, vil hele beløpet for domenet bli trukket fra det refunderte beløpet.
  • 8.7. Ved slutten av en kontraktsperiode, vil tjenestene bli fornyet automatisk i samme tidsperiode frem til det blir UTTRYKKELIG kansellert av brukeren. Avbestilling må gjøres via systemet og minst 24 timer før kontraktperiodens slutt. For å avbryte tjenestene dine eller den automatiske fornyelsen, gjør du det ved å gå til Dashboard -> Fakturering og velg ønsket alternativ der.
  • 8.8. Hvis du kjøper MooXweb's abonnementstjenester, godtar du at MooXweb og tredjepartstjenester bruker og lagre kreditt- / debetkortinformasjonen. Du tillater oss å belaste deg for eventuelle MooXweb-tjenester du kan kjøpe og eventuelle gjeldende avgifter knyttet til betalingskorttjenestene. Du vil betale alle samlingskostnader og renter for eventuelle forsinkede beløp. Hvis betalingskortet utløper, eller du ikke gir oss et nytt betalingskort eller kansellerer abonnementet ditt, gir du oss autoritet til å fortsette å fakturere deg, og du vil fortsatt være ansvarlig for eventuelle innkrevte gebyrer.
  • 8.9. Du er ansvarlig for rettferdig bruk av nettstedet ditt, og du kan bli belastet for unormal server eller trafikkbruk i våre ubegrensede abonnementsplaner. Du vil bli belastet for ressursene som brukes av nettstedet ditt.
  • 8.10. Tilbakebetalinger - Hvis du kontakter banken eller kredittkortselskapet for å avvise, tilbakebetale eller på annen måte reversere kostnadene for eventuelle betalbare avgifter til oss ("Tilbakebetaling"), kan vi automatisk avslutte kontoen din. Vi forbeholder oss retten til å bestride eventuelle tilbakebetaling.


9. Serviceavbestilling


Ved unnlatelse av å overholde MooXweb's vilkår eller betaling av gebyrer, berettiger du MooXweb til å kansellere eller suspendere kontotjenester og nettsider. Du kan når som helst avbryte tjenestene dine, uten spørsmål. Vi er på ingen måte ansvarlig for eventuelle skader og tap som følge av avbestilling av tjenester.


10. Oppsigelse


Vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller avbryte eller avslutte, begrense eller deaktivere bruken av eller tilgang til, deler eller alle Tjenestene eller deres funksjonalitet til enhver tid, etter eget skjønn og uten varsel.


Du kan avslutte dine tjenester når som helst uten grunn i henhold til avbestillingsprosedyrene.


Hvis avtalevilkårene er missligholdt, kan det føre til straffer eller umiddelbar oppsigelse av tjenester uten betalingsrefusjon på noen måte.


Ved terminering har MooXweb rett til å slette alle filer, data eller informasjon knyttet til den terminerte kontoen.


11. GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE


MooXweb skal bruke fornuftig innsats i samsvar med gjeldende industristandarder for å opprettholde Tjenestene på en måte som minimerer feil og forstyrrelser i Tjenestene, og skal utføre Implementeringstjenestene på en profesjonell og arbeidsmessig måte. Tjenester kan være midlertidig utilgjengelig for planlagt vedlikehold eller ikke planlagt akutt vedlikehold, enten av MooXweb eller av tredjeparts leverandører, eller på grunn av andre årsaker utenfor MooXweb's rimelige kontroll, men MooXweb skal gjøre anstrengelser for å gi forhåndsvarsel skriftlig eller via e- post av eventuell planlagt tjenesteforstyrrelse. 

MOOXWEB GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI.


12. VILKÅR


I den utstrekning som er tillatt i henhold til loven, godtar du å holde MooXweb og dets tilknyttede selskaper  og deres styremedlemmer, offiserer, ansatte og agenter skadesløs for alle skader, tap, forpliktelser, kostnader, krav, krav, bøter, og priser. Utgifter av noe slag (inkludert, uten begrensning, rimelige advokatavgifter og -kostnader) som skyldes eller er relatert til: (a) brudd på denne avtalen; (b) brukerinnhold, nettsteder og e-handel; (c) eventuelle krav fra, på vegne av eller mot dine sluttbrukere; (d) ditt brudd på noen lov eller regelverk eller rettigheter eller godt navn til noen tredjepart; og e) eventuelle krav fra skattemyndighetene i et hvilket som helst land i forhold til din e-handelsvirksomhet, inkludert uten begrensning ditt salg til individuelle forbrukere (inkludert distanssalg) og andre operasjoner som MooXweb kan holdes solidarisk ansvarlig for. Dine erstatningsforpliktelser i henhold til denne seksjonen gjelder ikke i den utstrekning som er direkte forårsaket av vårt brudd på denne avtalen eller, hvor du er en EU-forbruker, i den grad konsekvensene ikke var rimelig forutsigbare.


13. BEGRENSNING AV ANSVAR


Du anerkjenner og godtar at i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, vil MooXweb og dets tilknyttede selskaper og dets og deres styremedlemmer, offiserer, ansatte og agenter under ingen omstendigheter være ansvarlige for eventuelle krav som oppstår som følge av eller relatert til Tjenestene eller denne Avtale for: (a) eventuelle indirekte, spesielle, tilfeldige, eksemplariske, straffe eller følgeskader (b) tap av fortjeneste, inntekter, data, goodwill eller andre immaterielle tap; (c) eventuelle skader knyttet til din tilgang til, bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke deler, noe eller hele kontoen din, dine nettsteder eller deler eller alle tjenestene, inkludert, uten begrensning, brudd på bruk eller opphør eller endring av eventuelle aspekt av tjenestene; (d) eventuelle skader relatert til utilgjengelighet, nedetid, tap, korrupsjon, tyveri, uautorisert tilgang eller uautorisert endring av innhold, informasjon eller data, inkludert, uten begrensning, brukerinnhold og e-handelsdata; (e) ethvert brukerinnhold eller annen oppførsel eller innhold av en bruker eller tredjepart som bruker tjenestene, inkludert uten begrensning ærekrenkende, støtende eller ulovlig oppførsel eller innhold eller (f) Tredjeparts tjenester eller tredjepartssider som er tilgjengelige via tjenestene.Du anerkjenner og godtar at disse ansvarsbegrensningene er avtalt, og at risikovilkårene delvis utgjør vederlaget for MooXweb's tjenester til deg, og slike begrensninger vil gjelde selv om MooXweb har blitt informert om muligheten for slike forpliktelser.


14. Modifikasjoner


Modifikasjoner av Tjenesten. MooXweb kan gjøre endringer og endringer på eksisterende tjenester eller komponenter og vil bruke rimelig innsats for å varsle alle sine kunder om disse endringene. Endringene er effektive på datoen for endringen. MooXweb skal ikke holdes ansvarlig for modifikasjoner og handlinger fra tredjepartstjenester.


Endringer i avtalen og gebyrene kan forekomme. Du vil bli varslet før endringene blir brukt på kontoen din. Hvis du nekter eller unnlater å betale slike avgifter, kansellerer du abonnementet ditt.


15. DIVERSE


Hvis noen bestemmelser i denne avtalen viser seg å være uhåndterlig eller ugyldig, vil denne bestemmelsen bli begrenset eller eliminert i den minste utstrekning som er nødvendig, slik at denne avtalen ellers forblir og håndheves. Denne avtalen kan ikke overdrages, overføres eller underlicenseres av Kunden, med unntak av MooXwebs tidligere skriftlige samtykke. MooXweb kan overføre og tildele noen av sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen uten samtykke. Denne avtalen er den komplette og eksklusive uttalelsen om partens gjensidig forståelse og erstatter og kansellerer alle tidligere skriftlige og muntlige avtaler, kommunikasjoner og andre forståelser knyttet til gjenstanden i denne avtalen, og at alle fravik og modifikasjoner må være i skriftlig form signert av begge parter, med mindre annet er angitt her. Ingen agentur, partnerskap, joint venture eller ansettelse er opprettet som følge av denne Avtalen, og Kunden har ingen myndighet av noe slag for å binde MooXweb i noe som helst forhold. Ved enhver handling eller for å håndheve rettigheter i henhold til denne avtalen, har den rådende parten krav på å få tilbake kostnader og advokatkostnader. Alle merknader i henhold til denne avtalen vil være skriftlig og anses å ha blitt gitt behørig når de mottas, dersom de leveres personlig; når kvittering er elektronisk bekreftet, hvis sendt via telefaks eller e-post; dagen etter at den er sendt, hvis sendt for neste dag levering ved anerkjent over natten leveringstjeneste; og ved mottak, hvis sendt med sertifisert eller registrert post, returnere kvittering forespurt.


Sist oppdatert: 24. mai 2018Vis detaljer
Utsolgt